Obchodní podmínky

1. Zkoušení a výběr šatů:
Na veškeré zkoušení je nutné se předem objednat telefonicky nebo osobně v pracovní době (přes SMS a emaily NEOBJEDNÁVÁME). Zkoušení se účtuje: svatební šaty 500,- Kč, maturitní a společenské šaty a šaty na věneček 50,- Kč (1ks), 100,- Kč (2 - 3 ks), 200,- Kč (nad 3 ks). V případě zamluvení nebo koupě se zkoušení neúčtuje.

2. Termín zapůjčení:
Šaty jsou zapůjčeny vždy o jeden až dva dny dříve než je datum použití a vrací se první pracovní den po datu zapůjčení (většinou pondělí).

3. Vrácení šatů:
Šaty i doplňky budou vráceny společně tak, jak byly vydány. Šaty se vracejí neprané a ani jinak chemicky ošetřené. Vracejí se vždy následující první pracovní den (pondělí). Nebudou-li vráceny včas, je účtováno za každý den zpoždění 100,- Kč. Záměna ramínka se účtuje 50,- Kč. Ztráta nebo poškození vaku (ochranný obal na šaty) se účtuje 500,- Kč.

4. Kauce:
Při zapůjčení se skládá kauce ve výši 1.000,- Kč, pro luxusní šaty 2000,- Kč. Vrací se při zpětném převzetí, pokud není zapůjčená věc poškozena nebo výrazně znečištěna. Při zvýšeném znečištění se kauce pozastavuje a vrací po vyprání. Pokud se prokáže trvalé poškození kauce propadá. Při nadměrném znečištění (pokud je nutno šaty opakovaně čistit) kauce propadá na opětovné čištění.

5. Poškození šatů:
Za poškození (např. propálení, roztrhání) zapůjčené věci (šaty, závoj, aj.) propadá kauce v celé výši. V případě ztráty se platí plná výše zapůjčené věci.

6. Záloha a storno objednávky:
Záloha na svatební šaty je ve výši minimálně 3.000,- Kč, na společenské šaty ve výši minimálně 2.000,- Kč. Záloha na šaty na objednávku a svatební šaty z luxusní kolekce je ve výši 5.000,- Kč. Při zaplacení zálohy je objednávka vedena jako závazná a šaty jsou pro termín blokovány. Zbývající částka (doplatek) se platí na zkoušce šatů. Při zrušení objednávky před termínem vydání - složená platba propadá. 

7. Nevyzvednutí zakázky:
Při nevyzvednutí zakázky propadá celá složená platba.

8. Změna zakázky:
Veškeré změny v obsahu a termínu zakázky lze dohodnout pouze v pracovní dobu telefonicky nebo osobně.

9. Pracovní doba:
Úpravy pracovní doby jsou vyhrazeny provozovatelem, zákazník je informován na vstupních dveřích provozovny a internetu.

10. Mimopracovní zkoušení:
Zkoušení mimo pracovní dobu se účtuje navíc příplatek 500,- Kč, splatný předem v hotovosti.

 

Salon PRINCESS  dne 1.11.2022

 

 

Reklamační řád

 

Reklamační řád Ing. Petr Stodola – Salon PRINCESS se sídlem Kodešova 701, 464 01 Frýdlant, IČO 63156865 (dále jen „Prodávající“)

1. Všeobecná ustanovení:

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku a Zákona č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a Obchodního zákoníku (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), a určuje postup, jakým způsobem postupovat u reklamace zboží pořízeného u prodávajícího, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“)

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Půjčovním řádem ještě před koupí nebo objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Půjčovním řádem a tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

2. Odpovědnost Prodávajícího a jakost při převzetí:

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zakoupené nové Zboží při převzetí nemá vady, zejména v době, kdy Kupující Zboží převzal. Při zapůjčení použitého Zboží, může Zboží vykazovat vady opotřebení. Zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a které Prodávající Kupujícímu popsal. Zboží se hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí. Zboží odpovídá požadavkům právních předpisů

Kupujícímu je při nákupu nebo zapůjčení Zboží přikládán daňový doklad, který slouží také při uplatnění reklamace.

3. Práva a odpovědnost za vady Zboží:

Kupující při osobním převzetí od Prodávajícího zkontroluje přebírané Zboží, jeho úplnost a nepoškozenost včetně obalu. Okamžik převzetí Zboží je okamžikem přechodu nebezpečí škody na Zboží z Prodávajícího na Kupujícího.

Reklamaci Zboží může Kupující uplatnit osobně v provozovně na adrese Sokolská 166/4, Liberec.

Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:

- mechanickým poškozením Zboží

- nesprávným užíváním nebo ošetřením

Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevtahuje na opotřebení obvyklým způsobem, u Zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého Zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo Zboží při převzetí Kupujícím.

4. Záruční doba:

Kupující je oprávněn uplatnit právo na vady, které se vyskytnou u Zboží v době 24 měsíců od převzetí Zboží. V případě koupě použitého Zboží činí doba pro uplatnění práv z vadného plnění 12 měsíců.

5. Reklamace

Kupujícímu musí být vyřízena reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následují den po uplatnění reklamace.

Kupující je povinen předat Zboží k reklamačnímu řízení kompletní. Dále přiložit kopii prodejního dokladu, podrobný popis závady a úplné kontaktní údaje (adresa, telefon).

6. Mimosoudní řešení sporu:

V případě, že dojde mezi námi a Kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je řízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.1.2018 a nahrazuje veškerá předchozí znění. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

 

Salon PRINCESS

 

 

Úspěšné firmy Libereckého kraje

Video z našeho salonu naleznete pod násleujícím odkazem:

Reportáž RTM+

 

Facebook Salon PRINCESS

fc.jpg

 

PROVOZOVNA

LIBEREC
Sokolská 166/4

 Po,Út a Čt 12:00 - 17:00
Pá, So, Ne, svátky zavřeno

 

 

VÝBĚR A ZKOUŠKY ŠATŮ
nutné telefonické objednání

Zkoušky šatů objednávejte telefonicky v pracovní době :

Po                tel. 739 815 307

Út až Čt       tel. 604 788 451

Děkujeme

 

UPOZORNĚNÍ:

Zkoušení svatebních šatů je ZPOPLATNĚNO 300,- Kč + fotografování 200,- Kč (celkem 500,- Kč).

Při zamluvení svatebních šatů se složením zálohy, je zkoušení a fotografování šatů ZDARMA + BONUSY: Sleva do zlatnictví na nákup snubních prstenů, Poukaz na kosmetiku.

Veškeré platby POUZE V HOTOVOSTI

 

TANEČNÍ

Na zapůjčení bílých a smetanových šatů na věneček nabízíme slevu ve výši 50% na půjčovné.